Stop zombie reaktorom

Náš sused Ukrajina predlžuje životnosť jadrových reaktorov zo sovietskej éry. Ignoruje pri tom riziká, okolité krajiny aj medzinárodné právo. Ide o bezpečnosť v regióne. Chceš vedieť čo sa s tým dá robiť?


  • Bankwatch CEE
  • Clovek v ohrozeni
  • Via Iuris
  • Greenpeace
  • Priatelia Zeme CEPA

V ČOM JE PROBLÉM

Ukrajina prevádzkuje 15 jadrových reaktorov zo sovietskej éry, ktorým aktuálne predlžuje životnosť až o 20 rokov. V tomto roku má rozhodnúť o 2 reaktoroch: „Južná Ukrajina 2“ a “Záporožie 1”. Predlžovanie životnosti sa deje bez dostatočnej bezpečnostnej previerky, bez verejných konzultácií a bez zváženia alternatív.

Medzinárodné právo nariaďuje cezhraničné konzultácie projektov s tak rozsiahlym dopadom. Slovenská vláda a vlády 4 ďalších susedných krajín požiadali v mene svojich občanov o informácie a účasť na posudzovaní. Ukrajinská vláda nás zatiaľ ignoruje.

Predĺženie životnosti predlžuje závislosť Ukrajiny od Ruska. Ide totiž o ruské technológie, reaktory spaľujú Ruské jadrové palivo a vyhorené Ukrajina vyváža späť do Ruska.

Bezpečnostné opatrenia nevyhnutné k predĺženiu životnosti reaktorov financujeme aj my. Verejné finančné inštitúcie, Európska Banka pre Obnovu a Rozvoj a EURATOM, odsúhlasili pôžičku, každá vo výške 300 mil EUR. Prvé platby už uvoľnili bez toho, aby Ukrajina splnila podmienky, ktoré jej stanovili.

Predlžovanie životnosti zombie reaktorov zvyšuje hrozbu jadrovej katastrofy v celom regióne.

RIEŠENIE

Treba odložiť pôžičku aj predlžovanie životnosti reaktorov, pokiaľ neprebehne verejné posudzovanie vplyvov v súlade s medzinárodným právom.

Treba súčasne zabezpečiť postupné nahrádzanie jadra bezpečnejšími a efektívnejšími alternatívami. Zvýši sa tým nezávislosť Ukrajiny od Ruska aj bezpečnosť celého regiónu.

Čo robíme my

Apelujeme na Slovenskú vládu, aby spolu so susedmi tlačili Ukrajinu k verejným cez-hraničným konzultáciám. Žiadame EURATOM a Európsku Banku pre Obnovu a Rozvoj, aby zmenili svoj postoj a zastavili splátky, kým Ukrajina nezačne rešpektovať medzinárodné právo. Keď začnú verejné konzultácie, budeme pri tom, aktívne sa do procesu zapájať.

Zapoj sa aj ty

Pridaj sa k nám - budeme ťa priebežne informovať a pozývať na akcie v rámci kampane. Budeme radi ak o kampani povieš ďalej.