Home >> Category >> Region >> Balkans

Balkans

warning: Creating default object from empty value in /data/www/htdocs/bankwatch.ecn.cz/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 34.

Campaign update: environmental and health impacts of Serbian planned coal power plant Kostolac B3 discussed in court hearing

The possible cancellation of the Serbian government’s decision to construct a new 350 MW unit at the Kostolac B lignite power plant was discussed on June 23 at the national administrative court of Serbia.


Croatia to drop controversial coal plant project, confirms minister

The Croatian Minister for Economy, Tomislav Panenić, yesterday confirmed that the 500 MW Plomin C coal plant project has been stopped.

Household survey in Drmno shows negative impacts of Kostolac B3 project, Drmno mine

This sociological survey included 162 (or 65.9%) of the registered 246 households in Drmno, Serbia. It illustrates the bleak reality in the village where a large majority of households have health problems, cracks in houses and other negative impacts from the nearby lignite power plant and mine.

The document is only available in Serbian. See also Bankwatch member CEKOR's website [sr] for information on the survey.

Response to statements regarding CEKOR in the Serbian media

CEKOR, as a non-governmental watchdog organisation, has since 1999 strived to promote sustainable development in Serbia and has a strong track record in supporting local communities harmed by development projects to advocate for their rights.

Balkan i pored preporuka EU-a, ostaje ovisan o uglju: BiH gradi četiri termoelektrane

Source: Almir Šećkanović, Faktor

Sa ove četiri elektrane BiH bi stigla na čelo balkanske liste najvećih proizvođača električne energije, ali bi u isto vrijeme ostala daleko od ispunjenja evropskog plana za povećanje učešća takozvane “zelene energije“.

Zrak u flašama i nijanse sive boje

Source: Eldar DIZDAREVIĆ, Oslobodjenje

Prema posljednjim podacima organizacije Bankwatch CEE Network, u Bosni i Hercegovini trenutno postoje i rade - ili se pak grade ili imaju dozvolu za gradnju - čak 52 energetska objekta!

Energia: report, Balcani investono almeno 2,4 volte più nel carbone che nell’eolico

Source: Agenzia Nova, Agenzia Nova

Roma, 07 giu 17:13 - (Agenzia Nova) - I paesi dei Balcani stanno progettando di costruire 2.800 MW di nuove centrali a carbone e 1.166 MW d’impianti eolici nei prossimi cinque anni, in netto contrasto con gli impegni per aumentare la quota di energie rinnovabili: è quanto emerge da un’analisi dell’Organizzazione non governativa Cee Bankwatch Network, network che monitora le attività delle istituzioni finanziarie internazionali, secondo cui il costo di costruzione delle centrali a carbone in programma ammonta a oltre 4,5 miliardi di euro, mentre gli investimenti in progetti eolici è di circa 1,

Západný Balkán nevyužíva potenciál vetra, do uhlia investuje dvojnásobok

Source: Energia, Energia

Investičné náklady na výstavbu uhoľných elektrární sa pohybujú na úrovni 4,5 miliárd eur, pričom väčšina pochádza z verejných zdrojov. Projekty veterných parkov si vyžiadajú 1,89 miliárd a postavia ich prevažne súkromní investori.

88 milionë euro import energjie për të mbuluar humbjet në 2015

Source: Rilindja Demokratike, Rilindja Demokratike

Energjia e importuar për të mbuluar energjinë e konsumuar dhe të papaguar kapi vlerën e 88 milionë eurove në vitin 2015 sipas të dhënave të Entit Rregullator për statistikat e energjisë.

Pjesa më e madhe humbjes u importua nga jashtë. OSHEE harxhoi 77 milionë euro për importin në tregun e jashtëm dhe rreth 13 milionë euro bleu tepricat e KESH që shkuan për mbulimin e humbjeve. Niveli i humbjeve për vitin 2015 u ul në 31.3%. Një vit më parë ato ishin 37.8%, ndërsa në vitin 2013 arrinin në 45%.

Vendet e Ballkanit Perëndimor investim në fabrika qymyri dhe centrale ere

Source: Monitor, Monitor

Vendet e Ballkanit Perëndimor po planifikojnë të ndërtojnë 2 fabrika të reja të qymyrit dhe të centraleve të erës, në pesë vitet e ardhshme.
Ky vendim, i cili është në kontrast të mprehtë me angazhimet e tyre për të rritur pjesën e energjisë së rinovueshme, njoftohet nga organizata joqeveritare Bankwatch.

Syndicate content